st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Παρασκευή,
19 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  Ο Βρυκόλακας της Κρήτης (2007)
 
«Οι Έλληνες είναι χοντροί, αναίσθητοι, πρόστυχοι... Ποτέ μου δεν τους μίσησα και δεν τους σιχάθηκα τόσο. Τι ντροπή να ανήκεις σε μία ράτσα ξεπεσμένη, ξεπλυμένη, φελάχα!»

(Απόσπασμα επιστολής Καζαντζάκη εις την πρώτην σύζυγόν του Γαλάτειαν)

Ο Βρυκόλακας της Κρήτης

Βρυχάται πάλιν και ωρύεται από τα τάρταρα όπου ευρίσκεται ο αντίχριστος, ο μισέλληνας, ο μασσώνος, ο άθεος, ο δαιμονισμένος, ο υβριστής του Σωτήρος Χριστού, της Παναγίας μας και των αγίων, ο πολύθεος, ο ακόλαστος ο θλιβερός Καζαντζάκης. Αυτήν την φοράν κτυπά εις την αγιοτόκον Θεσσαλονίκην.

Με χρήματα του ελληνικού λαού το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ανεβάζει του «θεατρικόν» του έργον «Ιουλιανός ο Παραβάτης».

Ο λόγος είναι δια να εορτάση τα 50 έτη από την εις τα τάρταρα εκδημίαν του αντιχρίστου. (Ο ίδιος πάλιν γράφοντας εις την Γαλάτειαν χρησιμοποιεί δια τον εαυτόν του το ρήμα: «θα ψοφήσω».)

Εις το θεατρικόν αυτόν τερατούργημα χύνει όλην την χολήν της κολασμένης ψυχής του εις την Μητέραν της Ελλάδος μας την Παναγίαν Παρθένον. Ούτως ουρλιάζει από την κόλαση ο πολύθεος Καζαντζάκης μαζί με τον Παραβάτην: «Βγάλτε τα μάτια της!!», της εικόνος της Παναγίας!! Και ορμά ο Ιουλιανός και βγάζει με τα νύχια του τα μάτια της Παναγίας. Ευρίσκει δε την ευκαιρίαν μέσω αυτού του έργου του να εξευτελήση με τον χειρότερον τρόπον τον Χριστιανισμόν και την Αγίαν Εκκλησίαν μας.

Με αυτόν τον τρόπον τιμά το Ελληνικόν Υπουργείον Πολιτισμού ή ορθότερον Σκοταδισμού την Μητέραν του Θεού μας. Είναι δε λυπηρόν και λείαν ανησυχητικόν διότι ουδεμία φωνή διαμαρτυρίας ηκούσθη δι?αυτήν την ασέβειαν.

Αλλά πώς να αντιδράση ο εις τας βιοτικάς μέριμνας βυθισμένος απλός λαός, όταν βλέπη την Ιεράν Κοινότητα του Αγίου Όρους να ευλογή τον προηγούμενον της Μονής των Ιβήρων π. Βασίλειον Γοντικάκην να μεταβαίνει εις Κρήτην και να εκφωνή λόγον προς τιμήν του Καζαντζάκη;

Πώς να αντιδράση όταν διαβάζη εις τον τύπον ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, με τας ευλογίας του ουνιτικού πλέον Πατριαρχείου Κων/πόλεως διοργανώνει ημερίδα «δια να τιμήση τον βρυκόλακα της Κρήτης Καζαντζάκη» και καλεί «λόγιον αγιορείτην γέροντα» να εκφωνήση τον πανηγυρικόν λόγον;

Δικαιολογημένως, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήση τους λόγους του αθλίου θεατρικού έργου του Κρητικού βρυκόλακα και να βροντοφωνάξη ότι έφτασε, πράγματι, το τέλος αυτού του έθνους που χρηματοδοτεί με κρατικά χρήματα οργανισμούς του να υβρίζουν με τον πλέον χυδαίον τρόπον την Παναγίαν μας.

Πλην ματαίως προσπαθούν να μειώσουν τον σεβασμόν και την τιμήν προς την Παναγίαν μας οι διάφοροι Ιουλιανοί, Καζαντζάκηδες, Λιάπηδες, Ζαχόπουλοι, Τσακίρογλοι, Ειρηναίοι και Γοντικάκηδες.

Η Παναγίας μας τιμάται εδώ και 2000 έτη εις όλον τον κόσμον, και θα τιμάται είτε αρέσει είτε όχι σε πολλούς, έως της συντελείας των αιώνων τόσον εις την γην όσον και εις τους ουρανούς όπου ευρίσκεται δίπλα εις τον θρόνον του Υιού Της.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΥΜΑΣ

20η Δεκεμβρίου 2007

Μνήμη Ιγνατίου του Θεοφόρου και Ιωάννου της Κροστάνδης

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010