st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Παρασκευή,
19 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  Συνεχισταί τοῦ ἀγώνος λαός καί κλῆρος
 

Ήμεῖς δέ, οἱ μή έχοντες οῦτε τήν θεολογικήν κατάρτισιν τοῦ αγίου Μάρκου οῦτε τήν διά ασκήσεως κτηθεῖσαν ὐπ' αὐτοῦ ἀγίαν ζωήν, άς ἔχωμεν τουλάχιστον τήν ταπείνωσιν νά δεχθώμεν ὁ,τι καί αυτός ἐδέχθη καί μετά ἱεροῦ ζήλου διελάλει καί διαλαλεί μέχρι σήμερον εἰς τά συγγράμματα του' ὁτι οἱ ΠΑΠΙΚΟΙ είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ καί ώς ἐκ τούτου άποκεκομμἐνοι τής μίας αγίας Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας. 'Άς μή προσπαθώμεν νά άποδείξωμεν, ἐνισχυόμενοι άπό τόν άρχηγόν τών αιρέσεων Ἐωσφόρον, ὁτι ὁ άγιος Μάρκος καί οἱ λοιποί μεγάλοι πατέρες παρεξήγησαν τούς παπικούς καί διά λόγους πολιτικούς τούς άπεκάλεσαν αιρετικούς. Ή μέθοδος καί ή ἐωσφορική επιμονή καί μανία πού αγωνίζονται οἱ σύγχρονοι παπικοί εἰς τά κλίματα τών Πατριαρχείων Αντιοχείας (τό ὁποῖον κινδυνεύει νά οὐνιτικοποιηθῆ ολοσχερώς - ήδη οὐνίται ἱερεῖς τῆ ευλογία τοῦ Πατριάρχου ἐξυπηρετοῦν Όρθοδόξους) και Ιεροσολύμων διά ἄγραν Ὁρθοδόξων είναι τρανότατη ἀπόδειξις ὁτι πρώτος στόχος τοῦ παπισμοῦ είναι ή κατάλυσις τῆς Ὁρθοδοξίας. Αύτό δέ γίνεται μέ μέθοδον καί σύστημα.

Επομένως ή μελέτη τοῦ βίου καί τών αγώνων τοῦ μεγάλου πατρός ήμών Μάρκου τοῦ Ευγενικού, ἀποκτοῦν μεγἀλην σημασίαν εἰς τήν σημερινήν ἐποχήν, πού χαρακτηρίζεται άπό τούς άτἐρμονας θεολογικούς διάλογους.

"Ας προσευχηθώμεν ὁλοι εὐλαβικώς εἰς τόν Κὐριον καί Θεόν μας καί άς παρακαλέσωμεν τόν άγιον Μάρκον νά πρεσβεύη εἰς Αυτόν, διά νά φωτίζη πρωτίστως τούς διεξάγοντας μετά τών παπικών διάλογους, Όρθοδόξους θεολόγους καί νά φυλάττη τήν Πίστιν μας άμόλυντον άπό τάς λατινικάς ἐπιβουλάς.

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010